Пиняти за празници

Пинята с обиколка 80-83 см, покрита с креп-хартия.

36 лв.

Пинята с обиколка 80-85 см, покрита с креп-хартия.

33 лв.

Пинята с обиколка 80-85см.

33 лв.

Пинята във формата на барабан, направена от картон.

34 лв.

Пинята с обиколка 80-85см.

33 лв.

Пинята с обиколка 80-85см.

33 лв.