Пиняти за възрастни

Пинята с обиколка 85-90 см, покрита с креп-хартия.

39 лв.

Пинята с обиколка 85-90 см, покрита с креп-хартия.

39 лв.

Пинята с обиколка 85-90 см, покрита с креп-хартия.

41 лв.

Пинята с обиколка 85-90 см, покрита с креп-хартия.

Ръчно изработена пинята от картон с диаметър 28см и ...

45 лв.

Ръчно изработена пинята от картон с диаметър 30см, ...

40 лв.