Пиняти за възрастни

Пинята с обиколка 85-90 см, покрита с креп-хартия.

43 лв.

Пинята във формата на барабан, направена от картон и ...

40 лв.

Пинята от картон,покрита с креп-хартия.

55 лв.

Пинята с обиколка 85-90 см, покрита с креп-хартия.

39 лв.

Ръчно изработена пинята от картон.

55 лв.

Пинята с формата на цилиндър,с радиус 30 см и височина ...

46 лв.