Видео

Музиканти срещу пинята

Забавна серия от рекламни спотове на фирмата Pepto-Bismol свързани с чупене на пиняти по различни нетрадиционни начини.

Пинята! Пинята! Пинята!

Пинята! Пинята! Пинята!

Майстор на бича чупи пинята

Забавна серия от рекламни спотове.

Нинджа чупи пинята

Забавна серия от рекламни спотове.

Тенис пинята

Забавна серия от рекламни спотове.